TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ VĂN HUÊ

9 Hoàng Minh Giám - Phường 9 - Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 54.490.079

web: http://thhovanhue.hcm.edu.vn/

emailc1hovanhue.phunhuan.tphcm@moet.edu.