HIỆU TRƯỞNG

TRƯƠNG QUỐC HƯNG
TRƯƠNG QUỐC HƯNG

Ngày sinh: 23/3/1978

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 028.39977349

Email liên lạc: c1hovanhue.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ MINH TRANG
TRẦN THỊ MINH TRANG

Ngày sinh: 19/10/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 028.54490079

Email liên lạc: c1hovanhue.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

KIÊN THỊ DIỄM THÚY
KIÊN THỊ DIỄM THÚY

Ngày sinh: 4/2/1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 028.54490079

Email liên lạc: c1hovanhue.phunhuan.tphcm@moet.edu.vn

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ VĂN HUÊ

9 Hoàng Minh Giám - Phường 9 - Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 54.490.079

web: http://thhovanhue.hcm.edu.vn/

emailc1hovanhue.phunhuan.tphcm@moet.edu.