Thứ hai, 9/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 413

Sách hay nên đọc "Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên TP. Hồ Chí Minh (1954 – 1975)"

Cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân và thanh niên thành phố trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước hết sức vĩ đại, phong phú và đa dạng. Mỗi thời điểm đấu tranh, mỗi sự kiện phong trào đều là những nét tiêu biểu của truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân và thanh niên thành phố. Mỗi đoạn đường góc phố, mỗi địa phương, đơn vị đều có thể để lại cho chúng ta những "địa chỉ đỏ" và đều có thể trở thành đề tài của một cuốn sách.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Ủy về việc tổng kết chiến tranh, biên soạn truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố, Ban thường vụ Thành đoàn với sự hỗ trợ tích cực của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Đoàn thanh niên thành phố và các đồng chí cựu cán bộ Đoàn đã tổ chức biên soạn tập Lược sử Đoàn thanh niên thành phố (1954 - 1975).

Trong tập sách này, chỉ mới ghi lại những sự kiện có tính chất liệt kê về diễn biến của các phong trào lớn và sự phát triển của tổ chức Đoàn trong từng thời điểm cụ thể, từ đó nêu lên một số nét khái quát về đặc điểm, tính chất của phong trào đấu tranh cách mạng của Đoàn viên và thanh niên thành phố, và nêu lên những bài học kinh nghiệm của phong trào và công tác Đoàn.

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

Tin cùng chuyên mục

86