CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)
Thứ sáu, 16/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 679

KẾT QUẢ CỦA TẬP THỂ SƯ PHẠM TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ VĂN HUÊ

Quyết định công nhận Tập thể Lao động tiên tiến trường Công lập:

Số: 753/QĐ-UBND,  ngày 14/7/2016 của UBND quận Phú Nhuận

Quyết định Tập thể Lao động xuất sắc

Số: 4362/QĐ-UBND,  ngày 22/8/2016 của UBND thành phố HCM

Quyết định Tặng Bằng khen thành phố:

Số: 4361/QĐ-UBND,  ngày 22/8/2016 của UBND thành phố HCM

Quyết định Tặng Cờ thi đua:

Số: 4360/QĐ-UBND,  ngày 22/8/2016 của UBND thành phố HCM

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

163