CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)
Thứ ba, 29/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 607

Kết quả thi đua của tập thể sư phạm nhà trường năm học 2016-2017

Quyết định khen tặng trường Tiểu học Hồ Văn Huê số 319/QĐ-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc số 4564 ngày 24/8/2017  của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định khen tặng Công Đoàn trường số 27/QĐ-KT của BCH Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận 

Quyết định khen tặng Công Đoàn trường số 77/QĐ-KT-CĐGD của BCH Công Đoàn ngành Giáo dục quận Phú Nhuận 

Quyết định khen tặng Chi Đoàn giáo viên số 452-QĐKT/TĐTN-VP ngày 08/9/2017 của BCH Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định khen tặng Chi Đoàn giáo viên số 77/KT ngày 16/8/2017 của UBND Phường 9- quận Phú Nhuận

Quyết định khen tặng Liên Đội số 410-QĐKT/TĐTN-VP ngày 25/8/2017 của BCH Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định khen tặng Liên Đội số 174/QĐKT-ĐTN.2017 ngày 18/02/2017 của BCH Quận Đoàn quận Phú Nhuận 

Quyết định khen tặng Liên Đội số 169/QĐKT-ĐTN.2017 ngày 07/01/2017 của BCH Quận Đoàn quận Phú Nhuận 

 

 

 

Quyết định khen tặng Liên Đội số 169/QĐKT-ĐTN.2017 ngày 07/01/2017 của BCH Quận Đoàn quận Phú Nhuận 

Quyết định khen tặng Liên Đội số 138/QĐKT-ĐTN.2016 ngày 14/5/2016 của BCH Quận Đoàn quận Phú Nhuận 

Quyết định khen tặng Liên Đội số 17/QĐKT-ĐTN.2017 ngày 11/11/2017 của BCH Quận Đoàn quận Phú Nhuận 

Quyết định khen tặng Liên Đội số 31/QĐKT-ĐTN.2018 ngày 25/01/2018 của BCH Quận Đoàn quận Phú Nhuận 

Quyết định khen tặng Liên Đội số 31/QĐKT-ĐTN.2018 ngày 25/01/2018 của BCH Quận Đoàn quận Phú Nhuận Quyết định khen tặng trường Tiểu học Hồ Văn Huê số 170/QĐ-GDĐT_21/04/2017 ngày 04/5/2017 của PGD-ĐT quận Phú Nhuận 

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

163