Thứ tư, 13/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 251

Bài giảng trực tuyến môn Âm nhạc - Khối lớp 1 (Tuần 22) - Ôn bài hát "Tập tầm vông. Phân biệt chuỗi âm thanh. Đi lên. Đi xuống. Đi ngang"

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

87