09 Hoàng Minh Giám

Phường 9 - Quận Phú Nhuận.

88