Thứ năm, 5/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 1358

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2017

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2017

(Xem file đính kèm)

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

88