CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)
Thứ bảy, 7/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 3855

Kết quả thi đua của tập thể sư phạm nhà trường năm học 2018 - 2019

Quyết định khen tặng trường Tiểu học Hồ Văn Huê số 3569 ngày 21/8/2019 của Uỷ ban Nhân Dân Thành phố 

Quyết định khen tặng trường Công Đoàn cơ sở trường Tiểu học Hồ Văn Huê số 109/QĐKT-LĐLĐ ngày 16/7/2019 của Liên Đoàn Lao động Thành phố 

Quyết định khen tặng trường Chi bộ trường Tiểu học Hồ Văn Huê số 109-QĐ/ĐU ngày 28/6/2019 của Đảng Uỷ Phường 9

Quyết định khen tặng trường Chi Đoàn trường Tiểu học Hồ Văn Huê số 360-QĐKT/TĐTN-VP ngày 03/9/2019 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Quyết định khen tặng trường Liên Đội trường Tiểu học Hồ Văn Huê số 348-QĐKT/TĐTN-VP ngày 06/8/2019 của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

87