Thứ tư, 17/2/2021, 20:41
Lượt đọc: 199

Thông báo lịch học trực tuyến lớp Tiếng Anh Tích hợp Lớp NĂM 1

Kính gửi CMHS lịch học trực tuyến Tiếng Anh Tích hợp lớp Năm 1 (theo danh sách học sinh lớp TATH).

  CMHS tải file word và PDF được đính kèm và thực hiện theo hướng dẫn. Trân trọng cám ơn quý CMHS.

  Lưu ý: Danh sách học sinh lớp Năm 1 (theo lớp TATH)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Trường Tiểu học Hồ Văn Huê

87