CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)
Thứ sáu, 22/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 212

Văn bản số 4634/VP-VX ngày 08/11/2019 của UBND Thành phố V/v hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tin cùng chuyên mục

163